Chứng chỉ

Giấy phép kinh doanh: Registration No.:91120116300483083F
Date of Issue:2014-07-30
Date of Expiry:2064-07-29
Registered Capital:RMB 10,000,000

 

 


YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn chủ chốt