தொழிற்சாலை டூர்

Tianjin youxiang trading Co., Ltd. covers a land area of approx. 40,000sqm. Our company now owns 16 production lines, 8 longitudinal shearing machines and 1 cold rolling mill. The annual output is 400,000 tons. 


விசாரனை இப்போது
  • * கேப்ட்சா: தேர்ந்தெடுக்கவும் மரம்