វិញ្ញាបនបត្រ

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម: Registration No.:91120116300483083F
Date of Issue:2014-07-30
Date of Expiry:2064-07-29
Registered Capital:RMB 10,000,000

 

 


សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស រថយន្ត